DNA-databank

DNA-databank

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wil dat gegevens over afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar komen voor politie en justitie om verdachten van misdrijven te identificeren;
  • Ook in het verleden afgestane materiaal hieronder valt;
  • De Nederlandse biobanken beschikken over 50 miljoen stukjes lichaamsmateriaal afkomstig van 14 miljoen personen;
  • De bevoegdheid in strijd is met het medisch beroepsgeheim, dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen doorbroken mag worden;
  • Deze bevoegdheid tevens in strijd is met artikel 8 van het EVRM, wegens het ontbreken va de voorafgaande voorzienbaarheid;

Overwegende dat:

  • Meer mensen hun toestemming zullen weigeren of intrekken om hun lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek te laten gebruiken;
  • Deze bevoegdheid de persoonlijke levenssfeer van onze burgers in ernstige mate geweld aan doet;
  • Dit een verkapte poging is een landelijke DNA-databank te creëren;

Spreekt uit dat:

  • Lichaamsmateriaal uit de Nederlandse biobanken niet beschikbaar moet worden gesteld voor politie en justitie.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's