DNA-databank

DNA-databank

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

 • Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wil dat gegevens over afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar komen voor politie en justitie om verdachten van misdrijven te identificeren;
  Ook in het verleden afgestane materiaal hieronder valt;
  De Nederlandse biobanken beschikken over 50 miljoen stukjes lichaamsmateriaal afkomstig van 14 miljoen personen;
  De bevoegdheid in strijd is met het medisch beroepsgeheim, dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen doorbroken mag worden;
  Deze bevoegdheid tevens in strijd is met artikel 8 van het EVRM, wegens het ontbreken va de voorafgaande voorzienbaarheid.

overwegende dat

 • Meer mensen hun toestemming zullen weigeren of intrekken om hun lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek te laten gebruiken;
  Deze bevoegdheid de persoonlijke levenssfeer van onze burgers in ernstige mate geweld aan doet;
  Dit een verkapte poging is een landelijke DNA-databank te creëren.

spreekt uit dat

 • Lichaamsmateriaal uit de Nederlandse biobanken niet beschikbaar moet worden gesteld voor politie en justitie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wil dat gegevens over afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar komen voor politie en justitie. In het wetsvoorstel ‘zeggenschap lichaamsmateriaal’ staat dat in uitzonderlijke gevallen politie en justitie toegang krijgen tot het DNA materiaal van de Nederlandse biobanken. Schippers wil hiermee het opsporingspercentage van misdrijven verhogen. De wet biedt echter onvoldoende criteria en waarborgen voor dit gebruik, waardoor dit voorstel de privacy van ruim 14 miljoen Nederlanders in ernstige mate geweld aan doet.

Gerelateerde pagina's