integriteitsbeleid (oud)bewindspersonen

integriteitsbeleid (oud)bewindspersonen

De ALV van de JD, bijeen op 4-5 februari 2023

constaterende dat:

  • Ministers en staatssecretarissen vaak lobbywerkzaamheden uitvoeren na hun aftreden;
  • ministers en staatssecretarissen gebruikmaken van hun contacten opgedaan tijdens hun bewindsperiode ten behoeve van lobbyorganisaties.

Overwegende dat:

  • Belangenverstrengeling van oud bewindspersonen voorkomen moet worden.

Spreekt uit dat:

  • Strengere lobbyregels moeten verbieden dat oud bewindspersonen voor een bepaalde periode na hun aftreden mogen lobbyen op een terrein of aanverwant terrein waarop zij werkzaam waren.

En gaat over tot de orde van de dag.