Integriteitsbeleid (oud)bewindspersonen

Integriteitsbeleid (oud)bewindspersonen

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Ministers en staatssecretarissen vaak lobbywerkzaamheden uitvoeren na hun aftreden;
  • ministers en staatssecretarissen gebruikmaken van hun contacten opgedaan tijdens hun bewindsperiode ten behoeve van lobbyorganisaties.

Overwegende dat:

  • Belangenverstrengeling van oud bewindspersonen voorkomen moet worden.

Spreekt uit dat:

  • Strengere lobbyregels moeten verbieden dat oud bewindspersonen voor een bepaalde periode na hun aftreden mogen lobbyen op een terrein of aanverwant terrein waarop zij werkzaam waren.

Gerelateerde pagina's