Dividendbelasting

Dividendbelasting

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat de dividendbelasting zal worden afgeschaft

overwegende dat

  • De concurrentiepositie van Nederland van bijzonder belang is, met het oog op (buitenlandse) investeringen en werkgelegenheid door deze investeringen
  • Deze concurrentiepositie verbeterd of verslechterd wordt wanneer een enkele lidstaat besluit zelfstandig zijn fiscale klimaat te wijzigen, en landen daarbij tegen elkaar worden uitgespeeld door multinationals (Unilever)
  • Het kabinet Rutte III met de afschaffing van de dividendbelasting de (Europese) wedloop om wie het laagste tarief biedt aan multinationals eerder versnelt dan tegenhoudt.
  • Zo’n dergelijke race to the bottom uiteindelijk slechte sociaaleconomische gevolgen voor de lange termijn heeft voor de gemiddelde Europeaan (zoals een hogere belastingdruk op arbeid i.p.v. kapitaal en het maatschappelijk onbehagen dat multinationals bevoordeeld worden) en dat deze onwenselijke gevolgen het vertrouwen van de burger in Europa eerder beschadigen dan versterken
  • De race to the bottom kan worden vertraagd door dit samen vanuit de EU te reguleren

spreekt uit dat

  • De JD vindt dat de Europese Unie een bodemtarief met betrekking tot de dividendbelasting moet instellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Ik heb geen zin om tijdens de campagne geen antwoord op de vraag:
“Waarom hebben jullie de dividendbelasting afgeschaft?” te hebben.
Ondanks dat Europese belastingwetgeving een zeer gevoelig thema is en
daarom lastig haalbaar is dit wel een goede oplossing.
Het afschaffen van dividendbelasting betekent een lagere belasting op
kapitaal, die gecompenseerd wordt met een hogere belasting op arbeid.
Hierbij is de gemiddelde Europeaan dus slechter af en zal het grootste
gedeelte van de rekening bij de minst kapitaalkrachtigen zal komen te
liggen
Oplossing: bindende Europese wetgeving die de gewone burger het
gevoel geeft dat Europa vóór hen werkt, en niet tegen hen.

Gerelateerde pagina's