Leerplichtwet

Leerplichtwet

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • Naar schatting tussen de 200 en 2000 kinderen in Nederland thuisonderwijs volgen;
  • Hiervoor vrijstelling van de leerplicht kan worden verkregen, veelal door een beroep te doen op artikel 5b van de leerplichtwet, waarin wordt bepaald dat vrijstelling van de leerplicht kan worden verkregen wanneer ouders geen school in hun omgeving kunnen vinden die niet tegen hun levensovertuiging indruist;

Overwegende dat:

  • Scholen niet enkel bestaan voor kennisoverdracht maar ook een belangrijke functie hebben in de sociale opvoeding van kinderen en het leren om gaan met anderen;
  • De kwaliteit van thuisonderwijs vrijwel onmogelijk valt te controleren;
  • Nederland een goed functionerend onderwijssysteem kent;
  • Ouders hun kinderen weliswaar hun levensovertuiging mogen meegeven, maar dat kinderen ook beschermd moeten worden tegen indoctrinatie;
  • Het in artikel 5a van de leerplichtwet mogelijk wordt gemaakt om thuisonderwijs te krijgen wanneer daar goede lichamelijke en psychische redenen voor zijn;

Spreekt uit dat:

  • Het niet langer mogelijk moet zijn om vrijstelling van de leerplicht te krijgen op grond van niet lichamelijke of psychische redenen zoals het niet kunnen vinden van een school die aansluit bij de levensovertuiging van ouders;
  • Artikel 5b van de leerplichtwet moet worden geschrapt.

Gerelateerde pagina's