Seksespecifieke behandeling gezondheidszorg

Seksespecifieke behandeling gezondheidszorg

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

constaterende dat

 • Vrouwen weinig tot niet worden meegenomen in medische
  experimenten;
 • Het mannelijke lichaam de norm is binnen de gezondheidszorg;
 • Vrouwen tot 60% meer bijwerkingen hebben op medicijnen dan mannen;
 • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) 12 miljoen
  uitrekt voor seksespecifieke zorg.

overwegende dat

 • Vrouwen anders reageren op medicijnen dan mannen;
 • Vrouwen hierdoor slechtere behandelingen krijgen.

spreekt uit dat

 • De JD zich inzet voor seksespecifieke behandeling van mensen op het
  gebied van gezondheidszorg.

en gaat over tot de orde van de dag.