Digitale infrastructuur

Digitale infrastructuur

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

 • Nederland en de EU in toenemende mate digitale kennis importeren;
  Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid (?) belangrijke Europese grondwaarden zijn;

Overwegende dat:

 • Het onwenselijk is op strategische goederen en netwerken afhankelijk te zijn van andere geopolitieke machtsblokken;
 • Andere machtsblokken niet altijd handelen vanuit dezelfde kernwaarden;
 • Het belangrijk is om hoogwaardige technologische kennis binnen europa te houden;
 • Bij de aanleg van communicatienetwerken en ‘Smart City’ projecten (projecten met data en sensoren in de gebouwde omgeving) er bij misbruik ernstige privacy en veiligheid implicaties kunnen zijn.
 • China en de VS ook protectionistische maatregelen nemen rond communicatieapparatuur en infrastructuur;
 • We geen slaaf van Chinese (of andere) algoritmes willen worden;
 • De EU sommige producten als strategisch aanmerkt, om te borgen en verantwoorden dat deze producten van Europese leveranciers worden afgenomen;

Spreekt uit dat:

 • De EU investeert in een Europese digitale industrie waar de Europese grondwaarden een centrale rol spelen;
 • Communicatieapparatuur en -infrastructuur als strategische goederen worden aangemerkt.