Digitale infrastructuur

Digitale infrastructuur

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • Nederland en de EU in toenemende mate digitale kennis importeren;
  Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid (?) belangrijke Europese grondwaarden zijn;

overwegende dat

 • Het onwenselijk is op strategische goederen en netwerken afhankelijk te zijn van andere geopolitieke machtsblokken;
  Andere machtsblokken niet altijd handelen vanuit dezelfde kernwaarden
  Het belangrijk is om hoogwaardige technologische kennis binnen europa te houden
  Bij de aanleg van communicatienetwerken en ‘Smart City’ projecten (projecten met data en sensoren in de gebouwde omgeving) er bij misbruik ernstige privacy en veiligheid implicaties kunnen zijn.
  China en de VS ook protectionistische maatregelen nemen rond communicatieapparatuur en infrastructuur
  We geen slaaf van Chinese (of andere) algoritmes willen worden
  De EU sommige producten als strategisch aanmerkt, om te borgen en verantwoorden dat deze producten van Europese leveranciers worden afgenomen

spreekt uit dat

 • de EU investeert in een Europese digitale industrie waar de Europese grondwaarden een centrale rol spelen;
  Communicatieapparatuur en -infrastructuur als strategische goederen worden aangemerkt

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

We moeten niet afhankelijk zijn van een China voor onze technologische infrastructuur. Strategische goederen zijn bijvoorbeeld wapens of chemicaliën die zowel burgerlijk als militair nut hebben, en worden gereguleerd in hun in-, uit-, en doorvoer. Dit biedt een manier om selectief om te gaan met wie onze digitale infrastructuur optuigt.