Duurzame beleggingen pensioensfondsen

Duurzame beleggingen pensioensfondsen

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

Constaterende dat:

 • In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we alles op alles
  moeten zetten om de opwarming van de aarde onder de 2 graden celsius
  te houden, waarbij een streven van 1,5 graden celsius is benoemd;
 • Het gebruik van fossiele brandstoffen onevenredig veel bijdraagt aan de
  uitstoot van CO2 en andere schadelijke broeikasgassen.

Overwegende dat:

 • Om de klimaatdoelen te halen, zeer drastische maatregelen nodig zijn;
 • Je minder profijt hebt van je pensioen als de zeespiegel sterk gestegen is;
 • Door het klimaatakkoord de rendementsvooruitzichten voor fossiele
  bedrijven sterk verslechterd zijn, aangezien staten zich min of meer
  hebben verplicht de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Spreekt uit dat:

 • Pensioenfondsen niet meer moeten investeren in fossiele bedrijven en
  hun bestaande investeringen moeten aanwenden om de uitstoot van
  broeikasgassen zo snel mogelijk en zo ver mogelijk terug te dringen.

Gerelateerde pagina's