Palestina: erkenning

Palestina: erkenning

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • Nederland Palestina niet formeel erkent als een staat;
  • Nederland officieel voor een tweestatenoplossing is bij het conflict tussen Israël en Palestina;

overwegende dat

  • erkenning van Palestina ervoor zorgt dat Nederland formeel pleit voor een tweestatenoplossing en daar ook naar handelt;
  • erkenning ervoor zorgt dat Israël en Palestina meer als gelijke deelnemers kunnen deelnemen aan de vredesonderhandelingen;
  • erkenning van Palestina ervoor zorgt dat Israël en Palestina tegenover elkaar kunnen staan bij het Internationaal Gerechtshof en beide terecht kunnen staan voor eventuele begane misdaden;

spreekt uit dat

  • Nederland Palestina formeel moet erkennen als staat.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's