Bijzonder onderwijs

Bijzonder onderwijs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

  • Bijzondere onderwijsinstellingen mogen selecteren op basis van levensbeschouwelijke visie;
    In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie wegens godsdienst niet is toegestaan;

overwegende dat

  • Dit leerlingen beperkt in hun keuze van een geschikte opleiding;
    Leerlingen beoordeeld moeten worden op basis van hun kwaliteiten en niet hun identiteit;
    Er geen sprake is van gelijke kansen, wanneer leerlingen geen toegang hebben tot scholen op basis van hun identiteit

spreekt uit dat

  • Bijzonder onderwijs leerlingen niet mag selecteren op levensbeschouwelijke visie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Op dit moment mogen bijzondere onderwijsinstellingen scholieren weigeren op basis van hun geloof. Zo mag men geen reformatorisch onderwijs volgen als men geen christelijke identiteit heeft, ondanks dat men bereid is zich te conformeren aan de regels van de school. Dit is discrimineren op basis van geloof en daarom moet dit in de wet aangepast worden.