Bijzonder onderwijs

Bijzonder onderwijs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Bijzondere onderwijsinstellingen mogen selecteren op basis van levensbeschouwelijke visie;
    In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie wegens godsdienst niet is toegestaan;

Overwegende dat:

  • Dit leerlingen beperkt in hun keuze van een geschikte opleiding;
  • Leerlingen beoordeeld moeten worden op basis van hun kwaliteiten en niet hun identiteit;
  • Er geen sprake is van gelijke kansen, wanneer leerlingen geen toegang hebben tot scholen op basis van hun identiteit;

Spreekt uit dat:

  • Bijzonder onderwijs leerlingen niet mag selecteren op levensbeschouwelijke visie.