Jeugd-GGZ

Jeugd-GGZ

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • De ouderbijdrage kan oplopen tot een bedrag van 1500 euro per jaar per kind. De grondslag voor dit bedrag zijn de kosten die ouders uitsparen als hun kind niet thuis woont;
  • Deze bijdrage niet geldt voor ouders waarbij het kind een lichamelijke ziekte heeft;
  • De JD discriminatie onacceptabel vindt en stelt dat de overheid alle vormen van discriminatie actief dient te bestrijden en te vermijden.

overwegende dat

  • Dit discriminerend is voor kinderen met een psychisch ziektebeeld t.o.v. kinderen met een lichamelijke ziekte;
  • De kosten voor kost en inwoning bij opname van patiënten met een lichamelijke ziekte evenveel zullen zakken als bij opname van patiënten met een psychisch ziektebeeld.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten kiezen voor een zorgstelsel waarbinnen kinderen met een psychisch ziektebeeld en kinderen met een lichamelijke ziekte gelijk behandeld worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht is gegaan. In deze wet is gesteld dat ouders die het gezag over hun kind hebben voortaan een bijdrage moeten betalen. Dit is het geval als hun kind is opgenomen of een aantal dagdelen per week behandeling krijgt in een jeugdzorginstelling. Hieronder valt ook de jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg). In crisissituaties geldt de bijdrage niet wanneer deze korter dan 6 weken duurt.