Jeugd-GGZ

Jeugd-GGZ

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

Constaterende dat:

  • De ouderbijdrage kan oplopen tot een bedrag van 1500 euro per jaar per kind. De grondslag voor dit bedrag zijn de kosten die ouders uitsparen als hun kind niet thuis woont;
  • Deze bijdrage niet geldt voor ouders waarbij het kind een lichamelijke ziekte heeft;
  • De JD discriminatie onacceptabel vindt en stelt dat de overheid alle vormen van discriminatie actief dient te bestrijden en te vermijden;

Overwegende dat:

  • Dit discriminerend is voor kinderen met een psychisch ziektebeeld t.o.v. kinderen met een lichamelijke ziekte;
  • De kosten voor kost en inwoning bij opname van patiënten met een lichamelijke ziekte evenveel zullen zakken als bij opname van patiënten met een psychisch ziektebeeld;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten kiezen voor een zorgstelsel waarbinnen kinderen met een psychisch ziektebeeld en kinderen met een lichamelijke ziekte gelijk behandeld worden.

Gerelateerde pagina's