Meerouderschap

Meerouderschap

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

  • Polygame en polyarchische stellen in Nederland soms kinderen willen.

overwegende dat

  • Het moeilijkheden met zich meebrengt dat niet elke ouder in een polygame relatie
    wordt erkend als wettelijke ouder.

spreekt uit dat

  • Alle ouders in een polygame of polyarchische relatie als ouder erkend moeten
    kunnen worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een mogelijke moeilijkheid is de verminderde rechtspositie om eigen kinderen te
kunnen blijven zien in het geval van een (tevens niet erkende) scheiding.

Gerelateerde pagina's