Ramingen studentenaantallen

Ramingen studentenaantallen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 juni 2020

Constaterende dat:

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het zesde jaar op rij de studentenaantallen verkeerd inschat;
  • Als er meer leerlingen en studenten zijn dan verwacht dit een financiële tegenvaller oplevert. Dit jaar bedraagt de tegenvaller 510 miljoen euro voor de begroting van OCW;
  • Er hierdoor voor het zesde jaar op rij een gat in de begroting is;

Overwegende dat:

  • Minister Van Engelshoven beweert dat deze inschattingen niet beter gemaakt kunnen worden;
  • Er vóór 2013 nauwelijks fouten werden gemaakt bij het inschatten van de studentenaantallen;
  • Jaarlijks nieuws over bezuinigingen ten gevolge van verkeerde inschattingen vanuit OCW cynisme in en over het onderwijs en betrokken partijen voedt;

Spreekt uit dat:

  • Het ministerie van OCW opnieuw moet onderzoeken hoe er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd bij de ramingen van studentenaantallen om zo terugbetalingen ten opzichte van de begroting te voorkomen.