Ramingen studentenaantallen

Ramingen studentenaantallen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 juni 2020

constaterende dat

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het zesde jaar op rij de studentenaantallen verkeerd inschat;
  • Als er meer leerlingen en studenten zijn dan verwacht dit een financiële tegenvaller oplevert. Dit jaar bedraagt de tegenvaller 510 miljoen euro voor de begroting van OCW;
  • Er hierdoor voor het zesde jaar op rij een gat in de begroting is;

overwegende dat

  • Minister Van Engelshoven beweert dat deze inschattingen niet beter gemaakt kunnen worden;
  • Er vóór 2013 nauwelijks fouten werden gemaakt bij het inschatten van de studentenaantallen;
  • Jaarlijks nieuws over bezuinigingen ten gevolge van verkeerde inschattingen vanuit OCW cynisme in en over het onderwijs en betrokken partijen voedt;

spreekt uit dat

  • Het ministerie van OCW opnieuw moet onderzoeken hoe er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd bij de ramingen van studentenaantallen om zo terugbetalingen ten opzichte van de begroting te voorkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's