Wajong-uitkering

Wajong-uitkering

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Voor personen in de oude Wajong uitkering de hoogte van de uitkering sinds 1 januari 2018 verlaagd is naar 70% van het minimumloon;
  • Er onvoldoende vacatures zijn om deze mensen van een baan te voorzien;
  • Het netto-inkomen van een Wajonger zonder werk hiermee onder het basisbehoeftenbudget van het Nibud komt;

Overwegende dat:

  • Werken moet lonen, maar niet ten koste van een bestaansminimum;
  • Het terugdraaien van deze maatregel slechts €60 miljoen op jaarbasis kost;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat de hoogte van de oude wajong-uitkering terug naar 75% van het minimumloon moet.