Troonrede

Troonrede

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • Sinds 1841 godsdienstige elementen in de troonrede worden verwerkt, veelal in de afsluiting;
  • Er perioden zijn geweest waarin dit bewust niet werd gedaan, zoals onder het bewind van Joop den Uyl en de paarse kabinetten;

overwegende dat

  • De troonrede een boodschap is voor iedereen in Nederland;
  • De troonrede geldt als een document bij uitstek waarin het kabinet haar plannen voor het komende jaar kenbaar maakt;
  • De overheid neutraal moet zijn ten opzichte van levensbeschouwing;
  • Het onwenselijk is dat de troonrede maar aan een beperkt deel van de bevolking gericht lijkt te zijn;

spreekt uit dat

  • Religieuze boodschappen nooit in de troonrede thuishoren;
  • De troonrede voortaan altijd ten aanzien van levensbeschouwing neutraal zal worden geschreven;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's