Basisinkomen

Basisinkomen

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • We in Nederland een tekort aan betaalde banen, en niet aan werkzoekenden hebben;
  • Een zich versnellend proces van automatisering in de (nabije) toekomst een belangrijk deel van de huidige werkgelegenheid kan doen verdwijnen;
  • Er in ons huidige sociale zekerheidssysteem sprake is van een armoedeval, regelzucht, en dure en buitensporige controlemaatregelen;
  • Eerdere experimenten met onvoorwaardelijke geldoverdrachten voornamelijk positieve effecten laten zien op de werkinzet, de gezondheid en het welzijn van mensen.

overwegende dat

  • De Jonge Democraten vinden dat werken altijd moet lonen;
  • Een systeem met een basisinkomen hierboven genoemde en andere problemen kan helpen oplossen;
  • Er mogelijk ook negatieve effecten van een systeem met een basisinkomen zijn;
  • Enkel testprojecten ons een beter beeld kunnen geven van de verhouding tussen de positieve en negatieve effecten van zo’n systeem;
  • de kosten van een goed opgezet testproject gering zijn.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van onderzoek naar de gedrags- en welzijnseffecten van een systeem met een basisinkomen in de vorm van testprojecten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's