ETS en CBAM

ETS en CBAM

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een vervuiler betaald systeem;
  • Het EU ETS met het afbouwen van de gratis uitgegeven emmissierechten naar een vervuiler betaald systeem toe aan het groeien is;
  • Er voor alle uitstoot betaald zou moeten worden in een vervuiler betaald systeem;
  • Het onwenselijk is om het EU ETS te kunnen omzeilen door producten buiten de unie te produceren.

Overwegende dat:

  • Het EU EMissions Trading System (EU ETS) het grootste emmissierechten systeem in de wereld is;
  • Vanaf 2026 de gratis uitgegeven emmissierechten significant worden afgeschaald;
  • Het EU ETS nu slechts 40% van de EU uitstoot omvat;
  • Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in het leven is geroepen om producenten van buiten de EU geen voordeel te geven over.

Spreekt uit dat:

  • De Europese Unie het EU ETS en CBAM moet uitbreiden naar alle broeikasgas producerende sectoren.

Gerelateerde pagina's