Superblocks

Superblocks

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

 • Nederlandse steden over het algemeen een tekort aan ruimte hebben voor zaken als woningen, groen en communale ruimtes;
 • Gemotoriseerde voertuigen ongeveer 50% van het oppervlak van onze steden opnemen;
 • Geasfalteerde steden warmte goed vasthouden waardoor steden door klimaatopwarming wel 8 graden Celsius warmer kunnen worden;
 • Nederlandse luchtkwaliteit slecht is en jaarlijks meer dan duizend mensen overlijden aan fijnstof door verkeer;
 • Er jaarlijks honderden mensen om het leven komen in verkeersongelukken in steden, met tienduizenden gewonden;
 • Verkeer de dominante factor voor geluidsoverlast in steden is;
 • Nederland in een biodiversiteitscrisis verkeert;

Overwegende dat:

 • Er dus veel problemen met autodominantie in onze steden zijn;
 • Steden als Barcelona en Wenen hierdoor bezig zijn met het invoeren van ‘superblocks’;
 • Superblocks wijkvormen zijn waar via een gefaseerd model de dominante positie van de auto wordt teruggedrongen en deze ruimte weer naar bewoners gaat;
 • Deze projecten van bewoners tot academici worden gezien als zeer succesvolle modellen voor stadsontwikkeling die bovenstaande problemen kunnen oplossen;
 • Superblocks zeker in de eerste fase relatief makkelijk en goedkoop te implementeren zijn;
 • Superblocks enorme kansen bieden voor sociale cohesie en participatieve democratie op wijkniveau;

Spreekt uit dat:

 • De JD in het algemeen voorstander is van de implementatie van superblocks.