Driejarige brugklas

Driejarige brugklas

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • Nederland samen met Duitsland een van de enige landen binnen Europa is waarbij leerlingen al op relatief jonge leeftijd worden ingedeeld op een schoolniveau (VMBO, Havo, VWO);
  • De onderwijsraad al een aantal keer een oproep heeft gedaan om ook in Nederland later te gaan selecteren;
  • Het zogenaamd vroeg selecteren leidt tot meer kansen ongelijkheid omdat is gebleken dat kinderen sneller het opleidingsniveau van ouders opvolgen;

Overwegende dat:

  • Wij als progressief liberalen streven naar meer kansengelijkheid;
  • Het bijna onmogelijk is om, als je eenmaal ingedeeld bent op een bepaald niveau, nog naar een hoger niveau door te schuiven;
  • Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat leerlingen die normaal ingedeeld zijn op een hoger onderwijsniveau niet lijden onder een latere selectie en leerlingen die op een zogenaamd lager onderwijsniveau worden ingedeeld meer de kans krijgen om zich te ontwikkelen naar eigen potentie;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voor de invoer van een driejarige smalle brugklas is, waardoor er dus later geselecteerd kan worden.