Europese media

Europese media

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

Constaterende dat:

 • Belangrijk nieuws met betrekking tot de Europese Unie bereikt vaak niet het Nederlands publiek;
 • Alles wat in het nieuws komt over de EU is vaak niet toegankelijk genoeg voor een breed publiek;
 •  Er veel misinterpretaties ontstaan over de EU die komen door een gebrek aan kennis over actuele zaken en die beïnvloeden het politiek debat;

Overwegende dat:

 • Een gebrek aan berichtgeving over de EU zorgt ook voor een tekort aan democratische betrokkenheid van Nederlandse burgers in de Europese Unie;
 • Een gebrek aan berichtgeving zorgt voor minder toezicht
  binnen het Europese apparaat, waardoor de belangen van de Nederlandse en Europese burgers niet altijd behartigd worden;
 • Meer berichtgeving over de Europese Unie draagt bij aan het huidig standpunt van de JD voor ‘meer openheid, een duidelijkere scheiding der machten en een sterkere invloed van Europese burgers;’
 • Meer berichtgeving over de Europese Unie ook bijdraagt aan het gevoel van Europees Burgerschap en de creatie van een Europese identiteit;
 • Meer berichtgeving opleggen aan het nieuws kan overkomen als een politiek censuur;
 • Aangezien dit in een item van Zondag met Lubach naar voren is gekomen, doet het goed aan ons stereotype om deze motie aan te nemen in ons partijprogramma;

Spreekt uit dat:

 • Er een fonds ingericht dient te worden voor journalisten om nieuws op Europees niveau op een bereikbare en toegankelijke manier te verslaan.