webcamplicht online onderwijs

webcamplicht online onderwijs

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Door de corona-pandemie leerlingen en studenten online les krijgen;
  • Er veel discussie is rondom het gebruik van de webcams van leerlingen en studenten in deze lessen;

overwegende dat

  • Docenten moeten kunnen zien of leerlingen en studenten aanwezig zijn in de online les;
  • Online les met webcams het meest lijkt op klassikaal les, met alle voordelen van dien zoals meer interactie, sociale controle, en een sterkere leraar-leerlingrelatie;
  • Onderwijs van twee kanten moet komen, vanuit zowel de docent als de leerlingen en studenten;
  • Het opnemen van lessen het grootste privacybezwaar tegen het gebruik van de webcam vormt;
  • Voor andere mogelijke bezwaren individuele uitzonderingen gemaakt kunnen worden, net als bij fysiek onderwijs gebeurt;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat leerlingen en studenten verplicht mogen worden om tijdens de les hun webcams aan te zetten, mits de webcambeelden niet worden opgenomen.

en gaat over tot de orde van de dag.