Webcamplicht online onderwijs

Webcamplicht online onderwijs

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Door de corona-pandemie leerlingen en studenten online les krijgen;
  • Er veel discussie is rondom het gebruik van de webcams van leerlingen en studenten in deze lessen;

Overwegende dat:

  • Docenten moeten kunnen zien of leerlingen en studenten aanwezig zijn in de online les;
  • Online les met webcams het meest lijkt op klassikaal les, met alle voordelen van dien zoals meer interactie, sociale controle, en een sterkere leraar-leerlingrelatie;
  • Onderwijs van twee kanten moet komen, vanuit zowel de docent als de leerlingen en studenten;
  • Het opnemen van lessen het grootste privacybezwaar tegen het gebruik van de webcam vormt;
  • Voor andere mogelijke bezwaren individuele uitzonderingen gemaakt kunnen worden, net als bij fysiek onderwijs gebeurt;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat leerlingen en studenten verplicht mogen worden om tijdens de les hun webcams aan te zetten, mits de webcambeelden niet worden opgenomen.