Hergebruik medicijnen

Hergebruik medicijnen

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • In Nederland ongeveer 427 kilo geneesmiddelen per dag wordt vernietigd;
  • Er jaarlijks voor 100 miljoen euro aan medicijnen wordt vernietigd;
  • Dit voor een groot deel medicijnen zijn die nog in de verpakking zitten en nog in perfecte conditie zijn;
  • 8 op 10 apothekers met medicijnen blijven zitten die wel besteld zijn, maar niet worden opgehaald vanwege de hoge kosten;
  • Steeds meer huisartsen beginnen met het (onwettelijk) opsparen van de ongebruikte medicijnen om ze vervolgens te herverdelen onder patiënten die ze anders niet zouden kunnen betalen;

Overwegende dat:

  • Het vernietigen van medicijnen niet past in de nieuwe (circulaire) economie waar de Jonge Democraten naar streven;
  • Door herverdeling van medicijnen de kosten zullen dalen wat iedere medicijn-behoevende ten goede zal komen;

Spreekt uit dat:

  • Er een methode moet worden vastgesteld om systematisch te bepalen of medicijnen nog in nieuwe staat zijn;
  • Er ruimte moet komen binnen de wetgeving om geretourneerde, ongebruikte medicijnen opnieuw voor te schrijven.