Huidige WIA uitkering moet op de schop

Huidige WIA uitkering moet op de schop

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • De Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO) oordeelt dat Nederland met de WIA in strijd handelt tegen het arbeidsongeschiktheidsverdrag;
  • Tegen de afspraken in van het verdrag krijgen mensen die minder dan 35% procent arbeidsongeschikt zijn, geen uitkering én wordt het inkomen van de partner meegewogen;
  • Werkenden met een hoog salaris vaak wel recht op een WIA-uitkering hebben, maar werkenden met een lager salaris, vaak géén recht hebben op een uitkering.

Overwegende dat:

  • Mensen met onzichtbare ziekteklachten, bijvoorbeeld long-covidpatienten, te lang moeten wachten tot hun arbeidsvermogen bepaald is en daardoor te lang in onzekerheid verkeren;
  • Er door het huidige, strenge beleid arbeidsongeschikten met lagere lonen vaak uitkomen op bijstandsniveau uitkeringen;
  • De Verenigde Naties een ‘vernietigend’ oordeel velt over de WIA uitkering.

Spreekt uit dat:

  • Het UWV die de WIA beheert en uitbetaalt, de afgesproken regels van het VN-Arbeidsongeschiktheidsverdrag moet naleven en dus een inclusiever, humaner beleid moet voeren.