Hoger Beroep

Hoger Beroep

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • Er op dit moment plannen zijn om verdachten hun straf direct te laten ondergaan na veroordeling in eerste aanleg bij de rechtbank;

overwegende dat

  • Verdachten onschuldig zijn totdat schuld bewezen is krachtens artikel 6 EVRM;
  • Verdachten na veroordeling in eerste aanleg de mogelijkheid hebben om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak;
  • Dit hoger beroep in vrijheid dient worden afgewacht, omdat schuld niet definitief bewezen is;
  • De vrijheid van mensen die in hoger beroep alsnog worden vrijgesproken ernstig benomen wordt door ze gevangen te nemen;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat veroordeelden in eerste aanleg hun hoger beroep in vrijheid mogen afwachten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Dadelijke tenuitvoerlegging van straffen is een oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Er is geen reden om een verdachte meteen op te sluiten na veroordeling in eerste aanleg. Bovendien zal deze maatregel leiden tot een groot aantal schadeclaims van mensen die onterecht vast hebben gezeten. Een schadevergoeding staat echter in geen verhouding tot een onterechte detentie. Elke onterecht gedetineerde is er een te veel.

Gerelateerde pagina's