Massale evacuatie van EU burgers faciliteren

Massale evacuatie van EU burgers faciliteren

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • De evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan en Soedan langzamer op gang is gekomen dan andere EU lidstaten;
  • De Jonge Democraten voorstander zijn dat Europese landen in EU-verband intensiever moeten gaan samenwerken, en voorstander is van de versterking van EU-instrumenten om crises te kunnen bestrijden.

Overwegende dat:

  • EU burgers niet altijd in staat zijn om eigenhandig conflictgebieden te ontvluchten;
  • Nationale autoriteiten niet in staat zijn de veiligheid van EU-burgers te waarborgen in het geval van een uitbrekend conflict of een grootschalige natuurramp;
  • Individuele lidstaten vaak vaak niet over het benodigd materieel, personeel en luchtmachtbasissen in de regio beschikken om de eigen burgers op veilige wijze te evacueren.

Spreekt uit dat:

  • De Nederlandse overheid in EU-verband risicobeoordelingen moet gaan maken om risicovolle of rampgevoelige gebieden te identificeren en naar aanleiding hiervan evacuatieplannen op te stellen voor het geval dat massa-evacuatie van EU inwoners nodig is.

Gerelateerde pagina's