Transformatie kantoorpanden in woningen

Transformatie kantoorpanden in woningen

De ALV van de JD, bijeen te Utrecht op 5 september 2020

Constaterende dat:

 • Er een tekort is van ruim 300,000 woningen (Rijksoverheid, 2020);
 • Vanwege de stikstofcrisis er in ieder geval tot 2024 op jaarbasis veertig procent minder huizen gebouwd kunnen worden dan gepland (NOS, 2019);
 • In Nederland ruim zes procent van kantoorpanden leeg staat, waarvan 71 procent langer dan een jaar.(CBS, 2019);
 • Organisaties aangeven ook na de coronacrisis niet terug gaan naar de oude kantoorsituatie;
 • Organisaties aangeven in de toekomst minder kantoorruimte nodig te hebben;
 • Organisaties met succes panden met een ander bestemmingsplan hebben kunnen ombouwen tot betaalbare woningen;
 • Wijziging van het bestemmingsplan op basis van de huidige wetten slechts van tijdelijke aard kan zijn;
 • In de Omgevingswet bestemmingsplannen overgaan in omgevingsplannen, waardoor het makkelijker wordt af te wijken van geldende regels;

Overwegende dat:

 • Het voor starters, studenten, jongeren, en statushouders erg moeilijk is om een betaalbare woning te vinden;
 • De effecten van de stikstofproblematiek op de de bouw niet snel opgelost zullen zijn;
 • Er alleen maar meer kantoorpanden permanent (gedeeltelijk) leeg zullen komen te staan;
 • Gemeenten en organisaties al met succes kantoorpanden hebben kunnen ombouwen tot betaalbare woningen;
 • De Omgevingswet op zijn vroegst pas in 2022 in werking treedt;

Spreekt uit dat

 • De (lokale) overheid transformatie van kantoorpanden moet stimuleren door middel van het versimpelen van procedures, het mogelijk maken van permanente transformatie, het communiceren over financiële baten, en het inventariseren van wenselijke locaties.

Gerelateerde pagina's