Ambtseed voor rechterlijke ambtenaren

Ambtseed voor rechterlijke ambtenaren

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • De ambtseed voor rechterlijke ambtenaren een zweren of beloven van trouw aan de
    Koning bevat;
  • De Koning alsook andere leden van de koninklijke familie zelf onderwerp kunnen zijn van rechtszaken;
  • De Koning in Nederland in verscheidene opzichten privileges geniet die andere Nederlanders niet toekomen.

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is alle Nederlanders voor het recht gelijk te behandelen;
  • Wanneer men te kiezen heeft tussen verschillende vormen van symboliek, men het best de meest verantwoorde vorm kan kiezen;
  • De Grondwet geldt voor alle Nederlanders.

Spreekt uit dat:

  • De ambtseed voor rechterlijke ambtenaren voortaan een zweren of beloven van trouw aan de Grondwet dient te bevatten zoals nu ook het geval is, maar niet langer aan de Koning of Koningin.

Gerelateerde pagina's