Belediging

Belediging

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014

Constaterende dat:

  • Art. 266 Wetboek van Strafrecht eenvoudige belediging strafbaar stelt als misdrijf en zelfs een gevangenisstraf kan worden opgelegd;
  • Bij een veroordeling de veroordeelde met een strafblad wordt geconfronteerd;
  • Er ook al wetsbepalingen met betrekking tot smaad en laster zijn om de goede naam van medeburgers te beschermen;

Overwegende dat:

  • Het erg vergaand is om eenvoudige belediging als misdrijf te zien;
  • Een strafblad en bedreiging met gevangenisstraf buiten proportie zijn;
  • Er ook minder vergaande middelen zijn om de goede naam van de medeburgers te beschermen;

Spreekt uit dat:

  • Eenvoudige belediging niet meer als misdrijf maar alleen als overtreding strafbaar gesteld mag worden.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's