Staakt-het-vuren oorlog Israël-Gaza

Staakt-het-vuren oorlog Israël-Gaza

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • Er vanaf 7 oktober 2023 een gewelddadig conflict speelt tussen Israël en Hamas;
  • Hamas op 7 oktober een aanval heeft uitgevoerd op Israël waarbij zowel militaire als
    burgerslachtoffers zijn gevallen en daarnaast ook een groot aantal mensen heeft ontvoerd;
  • Na 7 oktober Israël een groot aantal raketten heeft afgevuurd op de Gazastrook en ook een grondoffensief is gestart;
  • Israël sinds 7 oktober wapens uitdeelt aan Israëlische bezetters op de Westbank, die daar strijd leveren tegen de aldaar wonende Palestijnen.

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten het begaan van oorlogsmisdaden ten zeerste afkeuren;
  • Het conflict tussen Israël en Palestina een lange geschiedenis kent, hetgeen de huidige situatie extra complex maakt;
  • Het Palestijnse volk het recht op zelfbeschikking heeft en beide landen zich aan een tweestatenoplossing zouden moeten houden.

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een onmiddellijk staakt-het-vuren zoals voorgesteld in resolutie ES-10/21 op de Algemene Vergadering van de VN op 27 oktober 2023.

Gerelateerde pagina's