Negatieve inkomstenbelasting

Negatieve inkomstenbelasting

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

Constaterende dat:

  • In het huidige belastingstelsel er sprake is van een armoedeval: iemand met een uitkering gaat er in sommige gevallen financieel niet of nauwelijks op vooruit als deze persoon gaat werken;
  • De armoedeval ervoor zorgt dat relatief arme mensen weinig mogelijkheden hebben om hun situatie te verbeteren;
  • De armoedeval ervoor zorgt dat werken niet altijd loont;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat werken altijd moet lonen;
  • De Jonge Democraten vinden dat mensen kansen moeten krijgen om hun eigen situatie te verbeteren;
  • De Jonge Democraten de armoedeval economisch en sociaal niet acceptabel vinden;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten in een nieuw belastingstelsel pleiten voor een systeem zonder armoedeval;
  • Daarbij loon bij werken altijd (significant) meer moet zijn dan een uitkering;
  • Feitelijk dit wil zeggen dat de Jonge Democraten voorstander zijn van een negatieve inkomstenbelasting (=gedeeltelijk behoud van uitkering) in een nog nader te bepalen vorm.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's