Negatieve inkomstenbelasting

Negatieve inkomstenbelasting

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • In het huidige belastingstelsel er sprake is van een armoedeval: iemand met een uitkering gaat er in sommige gevallen financieel niet of nauwelijks op vooruit als deze persoon gaat werken;
  • De armoedeval ervoor zorgt dat relatief arme mensen weinig mogelijkheden hebben om hun situatie te verbeteren;
  • De armoedeval ervoor zorgt dat werken niet altijd loont.

overwegende dat

  • De Jonge Democraten vinden dat werken altijd moet lonen;
  • De Jonge Democraten vinden dat mensen kansen moeten krijgen om hun eigen situatie te verbeteren;
  • De Jonge Democraten de armoedeval economisch en sociaal niet acceptabel vinden.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten in een nieuw belastingstelsel pleiten voor een systeem zonder armoedeval;
  • Daarbij loon bij werken altijd (significant) meer moet zijn dan een uitkering;
  • Feitelijk dit wil zeggen dat de Jonge Democraten voorstander zijn van een negatieve inkomstenbelasting (=gedeeltelijk behoud van uitkering) in een nog nader te bepalen vorm.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Armoedeval is iets wat in een nieuw belastingstelsel zoveel mogelijk voorkomen zou moeten worden. Deze motie roept daartoe op. Gevolg is dat de Jonge Democraten voorstander zijn van gedeeltelijk behoud van uitkering als iemand gaat werken en maar weinig gaat verdienen.

Gerelateerde pagina's