Gratis Schoollunch

Gratis Schoollunch

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Steeds meer kinderen geen lunchpakket mee krijgen naar school;
  • We in Nederland te maken hebben met een lage koopkracht;
  • Scholieren te weinig fruit eten;
  • De Jonge Democraten in 2020 een motie heeft aangenomen, waarin staat dat alle basisscholen warme schoollunches moeten aanbieden;

Overwegende dat:

  • De schoollunches de leerprestaties van leerlingen kunnen versterken;
  • De schoollunches de groepsbanden en leeromgeving van de leerlingen kunnen versterken;
  • De kansenongelijkheid hierdoor verkleind wordt;
  • Diverse landen schoollunches met succes hebben ingevoerd;

Spreekt uit dat:

  • Alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs verplicht gezonde lunches moeten aanbieden.