Medicijnresten in water

Medicijnresten in water

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • Er jaarlijks zo’n 140.000 kilo aan medicijnen via onze ontlasting in ons oppervlaktewater terecht komt;
 • Een groot deel van de medicijnen die via de urine het riool in komen uit ziekenhuizen en zorgcentra afkomstig zijn;
 • Naar verwachting steeds meer medicijnresten in het water terechtkomen, doordat met de vergrijzing het medicijngebruik toeneemt;
 • Het gezuiverde rioolwater nog medicijnresten bevat op het moment dat het op het oppervlaktewater geloosd wordt.

overwegende dat

 • Medicijnresten milieuschade kunnen toebrengen;
 • Medicijnresten in het drinkwater ook voor mensen schadelijk kan zijn;
 • Waterschappen erg veel geld moeten investeren om deze lage concentraties uit het water te halen;
 • Het vooraf afvangen van medicijnresten gemakkelijker is dan het verwijderen uit rioolwater;
 • Meer stoffen kunnen worden teruggewonnen uit zuiver urine, dan uit rioolwater;
 • Opvang van urine kansen biedt voor het terugwinnen van grondstoffen.

spreekt uit dat

 • Ziekenhuizen en zorgcentra toiletten moeten installeren die urine apart opvangen zodat gemakkelijker stoffen eruit teruggewonnen kunnen worden en de medicijnresten in de urine niet in het oppervlaktewater terecht komen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Medicijnresten komen in het water doordat niet alle medicijnen in het lichaam van de mens worden opgenomen; wat niet wordt opgenomen, belandt via de urine en ontlasting in het riool. Het terugwinnen van stoffen uit urine is zeer lastig te doen als het eenmaal vermengd is met rioolwater.