Medicijnresten in water

Medicijnresten in water

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

 • Er jaarlijks zo’n 140.000 kilo aan medicijnen via onze ontlasting in ons oppervlaktewater terecht komt;
 • Een groot deel van de medicijnen die via de urine het riool in komen uit ziekenhuizen en zorgcentra afkomstig zijn;
 • Naar verwachting steeds meer medicijnresten in het water terechtkomen, doordat met de vergrijzing het medicijngebruik toeneemt;
 • Het gezuiverde rioolwater nog medicijnresten bevat op het moment dat het op het oppervlaktewater geloosd wordt;

Overwegende dat:

 • Medicijnresten milieuschade kunnen toebrengen;
 • Medicijnresten in het drinkwater ook voor mensen schadelijk kan zijn;
 • Waterschappen erg veel geld moeten investeren om deze lage concentraties uit het water te halen;
 • Het vooraf afvangen van medicijnresten gemakkelijker is dan het verwijderen uit rioolwater;
 • Meer stoffen kunnen worden teruggewonnen uit zuiver urine, dan uit rioolwater;
 • Opvang van urine kansen biedt voor het terugwinnen van grondstoffen;

Spreekt uit dat:

 • Ziekenhuizen en zorgcentra toiletten moeten installeren die urine apart opvangen zodat gemakkelijker stoffen eruit teruggewonnen kunnen worden en de medicijnresten in de urine niet in het oppervlaktewater terecht komen.