Wet deregulering arbeidsrelaties

Wet deregulering arbeidsrelaties

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

 • Het doel van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties is om ZZP’ers te verlichten en een voorbeeldovereenkomst te bieden om opdrachten aan te gaan;
 • De cijfers die Staatssecretaris Wiebes heeft gepresenteerd om zijn Wet DBA te ondersteunen incorrect zijn;
 • Het KVK aangeeft dat 18% van de ZZP’ers in de categorie Eigen Arbeid in 2016 heeft ervaren dat opdrachtgevers geen ZZP’ers willen inhuren door de DBA;
 • 15% van de opdrachtgevers enkel nog via een tussenpersoon willen werken;
 • 46.000 ZZP’ers een groter niveau van stress op hun dagelijkse werk voelen;
 • 20% van alle ZZP’ers in een nabije toekomst een keer gebruik zou willen maken een modelovereenkomst;

Overwegende dat:

 • De Wet DBA daarmee dus niet het beoogde doel van ZZP’ers hun last op gebied van financiële risico’s verlichten bereikt;
 • Er wel werkgelegenheid wordt gecreëerd voor detacheringsbureaus ten koste van de ZZP’er zelf;
 • ZZP’ers merken dat hun werkdruk toeneemt;
 • Deze modelovereenkomsten niet de beoogde doelen bereiken;

spreekt uit dat

 • De Wet DBA 2017 ingetrokken dient te worden en er terug moet worden gekeerd naar de VAR-regeling zoals voorheen de situatie was;
 • De modelovereenkomsten die voor de DBA zijn ontworpen wel beschikbaar moeten blijven voor hen die ze willen gebruiken, door middel van de website van de Belastingdienst.