Vakken op elk onderwijsniveau

Vakken op elk onderwijsniveau

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • We in Nederland een onderwijssysteem hebben waarin we leerlingen na groep 8 indelen naar verschillende onderwijsniveaus;
  • Leerlingen door de opdeling in onderwijsniveaus geen vakken op andere niveaus kunnen volgen;

Overwegende dat:

  • De verschillende onderwijsniveaus een hiërarchie en een daarbijbehorende ongeschreven status hebben met specifieke vakken die enkel op het betreffende niveau te volgen zijn;
  • Wij als Jonge Democraten voorstander zijn van maatwerkdiploma’s waarbij je examen doet in verschillende vakken op jouw eigen niveau;
  • Er geen rationele argumenten zijn te vinden voor het feit dat bepaalde vakken niet toegankelijk zijn voor leerlingen die op een ander niveau zitten dan het niveau waarop het betreffende vak wordt aangeboden;

Spreekt uit dat:

  • Leerlingen ongeacht hun onderwijsniveau elk vak moeten kunnen volgen die de betreffende middelbare school aanbiedt.