Vrijheid van meningsuiting I

Vrijheid van meningsuiting I

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

Constaterende dat:

  • Er beperkingen zijn op de vrijheid van meningsuiting;
  • In de politiek enerzijds stemmen opgaan om de vrijheid van meningsuiting verder in te perken;
  • Er anderzijds pogingen worden gedaan om specifieke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting weg te nemen;

Overwegende dat:

  • Controversiële of ‘verwerpelijke’ uitspraken beter in het publieke debat kunnen worden verworpen dan in de rechtszaal;
  • Verboden om ideeën uit te spreken er niet voor zorgen dat deze ideeën verdwijnen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pogingen tot het opheffen van beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, zoals het verbod op beledigen van een bevriend staatshoofd en majesteitsschennis, toejuichen;
  • Andere beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, zoals smaad, (groeps)belediging en aanzetten tot haat, kritisch tegen het licht
    gehouden moeten worden en waar mogelijk geen misdrijf meer dienen te zijn of geheel opgeheven moeten worden;
  • De vrijheid van meningsuiting niet verder mag worden ingeperkt.

Gerelateerde pagina's