Vrijheid van meningsuiting I

Vrijheid van meningsuiting I

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

constaterende dat

  • Er beperkingen zijn op de vrijheid van meningsuiting;
  • In de politiek enerzijds stemmen opgaan om de vrijheid van meningsuiting verder in te perken;
  • Er anderzijds pogingen worden gedaan om specifieke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting weg te nemen.

overwegende dat

  • Controversiële of ‘verwerpelijke’ uitspraken beter in het publieke debat kunnen worden verworpen dan in de rechtszaal;
  • Verboden om ideeën uit te spreken er niet voor zorgen dat deze ideeën verdwijnen.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten pogingen tot het opheffen van beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, zoals het verbod op beledigen van een bevriend staatshoofd en majesteitsschennis, toejuichen;
  • Andere beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, zoals smaad, (groeps)belediging en aanzetten tot haat, kritisch tegen het licht
    gehouden moeten worden en waar mogelijk geen misdrijf meer dienen te zijn of geheel opgeheven moeten worden;
  • De vrijheid van meningsuiting niet verder mag worden ingeperkt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Leve het vrije woord! Het voorlaatste punt van het dictum is bewust
zorgvuldig geformuleerd, om specifieke discussies over wat dan wel weg
moet en wat niet te voorkomen. Verder is het verplaatsen uit het
strafrecht in de geest van de politieke motie ‘Vincent, je bent een lul.’
(ALV 67)