Bindend studieadvies (BSA)

Bindend studieadvies (BSA)

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Minister Dijkgraaf het BSA wil verlagen;
  • Scholen en universiteiten nu zelf mogen bepalen op welke hoogte zij het BSA instellen.

Overwegende dat:

  • Het BSA een goede stok achter de deur is voor studenten;
  • Het BSA een goed middel is om te bepalen of de student de juiste studie volgt;
  • Het BSA ervoor zorgt dat studenten met voldoende voorkennis doorstromen in hun studie;
  • De verwachting is dat met een verlaagd BSA veel studenten alsnog uit zullen vallen in het tweede studiejaar.

Spreekt uit dat:

  • Scholen en universiteiten zelf de hoogte van het bindend studieadvies mogen bepalen.