Structurele investering in onderwijs ondersteunend personeel

Structurele investering in onderwijs ondersteunend personeel

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

 • De daling van het aantal grote groepen in het primair onderwijs is gestagneerd;
 • De huidige leerling-leerkracht ratio aan het stijgen is;
 • De werkdruk van leerkrachten (te) hoog is;
 • Het aantal studenten aan de opleiding tot onderwijsassistent sterk groeit;

Overwegende dat:

 • Niet de individuele aandacht krijgen die zij nodig hebben;
 • Extra handen van ondersteunend personeel in de klas zorgen voor meer individuele aandacht van de leerkracht;
 • Individuele aandacht zorgt voor betere prestaties en een beter emotioneel welzijn;
 • Uit ervaring blijkt dat de toename in aangesteld ondersteunend personeel naast de leerkracht zorgt voor meer individuele aandacht voor leerlingen;
 • Uit ervaring blijkt dat de toename in aangesteld ondersteunend personeel naast de leerkracht een positieve bijdrage op de kwaliteit van onderwijs zorgt;
 • Een lagere leerling-leerkracht ratio het onderwijs een meer aantrekkelijke werkplek maakt en op den duur mogelijk meer nieuwe leerkrachten aantrekt;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten vinden dat er structureel geld vrijgemaakt moet worden om onderwijs ondersteunend personeel in te zetten om de individuele aandacht per leerling in het primair- en secundair onderwijs te verhogen.

Gerelateerde pagina's