Meerouderschap

Meerouderschap

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Regelingen omtrent het ouderlijk gezag dateren uit Napoleontische tijd;
  Kinderen in deze tijd alleen op de traditionele wijze verwekt konden worden;
  Een kind in de huidige wetgeving maximaal twee wettelijk erkende ouders kan hebben;
  Het hebben van ouderlijk gezag voordelen met zich meebrengt;

overwegende dat

 • Dat Napoleon al wel enige tijd geleden is, en we momenteel ook via andere wijze kinderen kunnen krijgen;
  Dat kinderen tegenwoordig ook opgroeien en opgevoed worden door samengestelde gezinnen al dan niet gezinnen met meer dan twee ouders van gelijk geslacht alsmede meergeneratiegezinnen;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten pleiten voor een juridische constructie die het mogelijk maakt dat er meer dan twee (idealiter vier) mensen het juridisch ouderschap en/of ouderlijk gezag kunnen toekomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Momenteel is het zo dat bij een constructie met drie ouders er juridisch altijd één niet meetelt. Zo staat die ene ouder niet op de geboorteakte en is niet beslissingsbevoegd als het kind in het ziekenhuis komt te liggen. Ook is het erfrecht voor die ene ouder niet automatisch geregeld. Kortom: De wet loopt achter en moet daarom aangepast worden.

Gerelateerde pagina's