Meerouderschap

Meerouderschap

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Regelingen omtrent het ouderlijk gezag dateren uit Napoleontische tijd;
  • Kinderen in deze tijd alleen op de traditionele wijze verwekt konden worden;
  • Een kind in de huidige wetgeving maximaal twee wettelijk erkende ouders kan hebben;
  • Het hebben van ouderlijk gezag voordelen met zich meebrengt;

Overwegende dat:

  • Dat Napoleon al wel enige tijd geleden is, en we momenteel ook via andere wijze kinderen kunnen krijgen;
  • Dat kinderen tegenwoordig ook opgroeien en opgevoed worden door samengestelde gezinnen al dan niet gezinnen met meer dan twee ouders van gelijk geslacht alsmede meergeneratiegezinnen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor een juridische constructie die het mogelijk maakt dat er meer dan twee (idealiter vier) mensen het juridisch ouderschap en/of ouderlijk gezag kunnen toekomen.

Gerelateerde pagina's