Elektrische auto’s I

Elektrische auto’s I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Het aantal elektrische auto’s op de zakelijke markt de afgelopen jaren flink is gegroeid;
  • Tweedehands elektrische auto’s vaak naar het buitenland geëxporteerd worden omdat aanschafsubsidies wel in het buitenland gelden, maar niet in Nederland;

Overwegende dat:

  • De Nederlandse overheid vermindering van schadelijke uitstoot als milieudoel heeft gesteld;
  • Een elektrische auto aanzienlijk beter voor het milieu is dan een auto die op benzine of diesel rijdt;
  • De stijging van het aandeel elektrische auto’s op de Nederlandse wegen ondermijnd wordt door export van deze auto’s nadat ze van de zakelijke markt komen;
  • Een schoner Nederlands wagenpark niet enkel bereikt kan worden via de zakelijke markt, maar ook de privémarkt aandacht behoeft;

Spreekt uit dat:

  • De Nederlandse overheid verkoop van tweedehands elektrische auto’s beter moet stimuleren, bijvoorbeeld door subsidie voor aanschaf te verlenen of btw-korting te geven.

Gerelateerde pagina's