Elektrische auto’s I

Elektrische auto’s I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Het aantal elektrische auto’s op de zakelijke markt de afgelopen jaren flink is gegroeid;
  Tweedehands elektrische auto’s vaak naar het buitenland geëxporteerd worden omdat aanschafsubsidies wel in het buitenland gelden, maar niet in Nederland.

overwegende dat

 • De Nederlandse overheid vermindering van schadelijke uitstoot als milieudoel heeft gesteld;
  Een elektrische auto aanzienlijk beter voor het milieu is dan een auto die op benzine of diesel rijdt;
  De stijging van het aandeel elektrische auto’s op de Nederlandse wegen ondermijnd wordt door export van deze auto’s nadat ze van de zakelijke markt komen;
  Een schoner Nederlands wagenpark niet enkel bereikt kan worden via de zakelijke markt, maar ook de privémarkt aandacht behoeft.

spreekt uit dat

 • De Nederlandse overheid verkoop van tweedehands elektrische auto’s beter moet stimuleren, bijvoorbeeld door subsidie voor aanschaf te verlenen of btw-korting te geven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Op de zakelijke markt zijn de laatste jaren ambitieuze stimuleringsmaatregelen van kracht geweest, die de verkoop van schonere auto’s bevorderden. Opvallend is dat de rest van het Nederlandse wagenpark veel minder aandacht krijgt. Het is noodzakelijk ook in dit segment het aanschaffen van elektrische auto’s aan te moedigen. Indien dit niet gebeurt bemoeilijkt dit het halen van milieudoelstellingen, onder meer omdat schone auto’s naar het buitenland verdwijnen.