Maatschappelijke diensttijd

Maatschappelijke diensttijd

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

 • Het CDA een verplichte maatschappelijke dienst wilde invoeren van één
  jaar;
 • Een afgezwakte vorm overblijft in het regeerakkoord dat vanwege het
  vrijwillige karakter ‘diensttijd’ heet;
 • Volgens deze plannen jongeren die vrijwillig een ‘maatschappelijke
  diensttijd’ doorlopen een certificaat krijgen dat voorrang biedt bij
  sollicitaties bij de overheid;
 • De jongeren een kleine of geen vergoeding ontvangen;
 • De maatschappelijke dienstverlening volgens CDA en ChristenUnie
  jongeren de mogelijkheid geeft om aan hun cv te bouwen.

overwegende dat

 • 42% van de mensen onder de 18 een bijbaan heeft.
 • Nergens uit blijkt dat jongeren niet genoeg maatschappelijk betrokken
  zijn.
 • Een voorrang bij sollicitaties bij de overheid een verkeerde stimulans is
  die voorbij gaat aan de vrijwilligheid om maatschappelijk betrokken te
  zijn;
 • Dat waarschijnlijk veel jongeren een maatschappelijke diensttijd zullen
  voltooien omdat zij aan hun cv willen werken en niet omdat zij
  maatschappelijk betrokken zijn;
 • Er ook een vorm van maatschappelijke diensttijd mogelijk is waaraan
  geen officiële voorrang bij de overheid verbonden is;
 • Dat jongeren recht hebben op een marktconform salaris indien zij
  werken;
 • Geen salaris onder het mom van ‘maatschappelijke diensttijd’ onethisch
  is

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten pleiten tegen een maatschappelijke diensttijd,
  waarbij jongeren die deze doorlopen bepaalde voordelen krijgen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De stimulans om maatschappelijk betrokken te zijn, moet uit jongeren zelf
komen. 42% van de jongeren heeft een bijbaan. Deze cijfers tonen aan
dat veel jongeren naast hun opleiding al actief zijn. Ook zal de stimulans
om voorrang te verlenen bij toekomstige sollicitaties bij de overheid ervoor
zorgen dat de maatschappelijke diensttijd zijn waarde verliest. Jongeren
die een baan bij de overheid ambiëren zullen de maatschappelijke
diensttijd als een verplichting gaan zien. Tevens moeten jongeren niet
dagelijks bezig zijn met hun cv, maar juist de ruimte krijgen om zich naar
eigen inzicht te ontwikkelen.

Gerelateerde pagina's