Maatschappelijke diensttijd

Maatschappelijke diensttijd

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

 • Het CDA een verplichte maatschappelijke dienst wilde invoeren van één jaar;
 • Een afgezwakte vorm overblijft in het regeerakkoord dat vanwege het vrijwillige karakter ‘diensttijd’ heet;
 • Volgens deze plannen jongeren die vrijwillig een ‘maatschappelijke diensttijd’ doorlopen een certificaat krijgen dat voorrang biedt bij sollicitaties bij de overheid;
 • De jongeren een kleine of geen vergoeding ontvangen;
 • De maatschappelijke dienstverlening volgens CDA en ChristenUnie jongeren de mogelijkheid geeft om aan hun cv te bouwen;

Overwegende dat:

 • 42% van de mensen onder de 18 een bijbaan heeft.
 • Nergens uit blijkt dat jongeren niet genoeg maatschappelijk betrokken zijn.
 • Een voorrang bij sollicitaties bij de overheid een verkeerde stimulans is die voorbij gaat aan de vrijwilligheid om maatschappelijk betrokken te zijn;
 • Dat waarschijnlijk veel jongeren een maatschappelijke diensttijd zullen voltooien omdat zij aan hun cv willen werken en niet omdat zij maatschappelijk betrokken zijn;
 • Er ook een vorm van maatschappelijke diensttijd mogelijk is waaraan geen officiële voorrang bij de overheid verbonden is;
 • Dat jongeren recht hebben op een marktconform salaris indien zij werken;
 • Geen salaris onder het mom van ‘maatschappelijke diensttijd’ onethisch is;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten pleiten tegen een maatschappelijke diensttijd, waarbij jongeren die deze doorlopen bepaalde voordelen krijgen.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's