Maatschappelijke diensttijd

Maatschappelijke diensttijd

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

 • Het CDA een verplichte maatschappelijke dienst wilde invoeren van één jaar;
 • Een afgezwakte vorm overblijft in het regeerakkoord dat vanwege het vrijwillige karakter ‘diensttijd’ heet;
 • Volgens deze plannen jongeren die vrijwillig een ‘maatschappelijke diensttijd’ doorlopen een certificaat krijgen dat voorrang biedt bij sollicitaties bij de overheid;
 • De jongeren een kleine of geen vergoeding ontvangen;
 • De maatschappelijke dienstverlening volgens CDA en ChristenUnie jongeren de mogelijkheid geeft om aan hun cv te bouwen.

overwegende dat

 • 42% van de mensen onder de 18 een bijbaan heeft.
 • Nergens uit blijkt dat jongeren niet genoeg maatschappelijk betrokken zijn.
 • Een voorrang bij sollicitaties bij de overheid een verkeerde stimulans is die voorbij gaat aan de vrijwilligheid om maatschappelijk betrokken te zijn;
 • Dat waarschijnlijk veel jongeren een maatschappelijke diensttijd zullen voltooien omdat zij aan hun cv willen werken en niet omdat zij maatschappelijk betrokken zijn;
 • Er ook een vorm van maatschappelijke diensttijd mogelijk is waaraan geen officiële voorrang bij de overheid verbonden is;
 • Dat jongeren recht hebben op een marktconform salaris indien zij werken;
 • Geen salaris onder het mom van ‘maatschappelijke diensttijd’ onethisch is

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten pleiten tegen een maatschappelijke diensttijd, waarbij jongeren die deze doorlopen bepaalde voordelen krijgen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De stimulans om maatschappelijk betrokken te zijn, moet uit jongeren zelf komen. 42% van de jongeren heeft een bijbaan. Deze cijfers tonen aan dat veel jongeren naast hun opleiding al actief zijn. Ook zal de stimulans om voorrang te verlenen bij toekomstige sollicitaties bij de overheid ervoor zorgen dat de maatschappelijke diensttijd zijn waarde verliest. Jongeren die een baan bij de overheid ambiëren zullen de maatschappelijke  diensttijd als een verplichting gaan zien. Tevens moeten jongeren niet dagelijks bezig zijn met hun cv, maar juist de ruimte krijgen om zich naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Gerelateerde pagina's