Samenwerking Progressieve partijen

Samenwerking Progressieve partijen

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Er substantiële verschillen bestaan tussen de normen, waarden en beleidsoverwegingen, van D66 en de drie huidige coalitiepartijen; 
  • De afgelopen vier jaar D66 concrete overwinningen heeft behaald, maar ook op bepaalde dossiers heeft moeten inleveren.

overwegende dat

  • Groeiende economische ongelijkheid, de klimaatcrisis, de toeslagenaffaire, doorgeslagen marktwerking en de Europese migratiecrisis, de noodzaak van solidair en progressief-liberaal beleid onderstrepen.
  • D66, vooruitkijkend naar mogelijke deelname aan een nieuw kabinet, goed moet overwegen met welke partijen D66 het beste haar normen, waarden en beleidsoverwegingen kan verwezenlijken. 
  • Groenlinks en de PvdA progressieve partijen zijn waarmee D66 een goede kans heeft om haar verkiezingsprogramma uit te voeren in een nieuw kabinet, vermoedelijk tezamen met de VVD.

spreekt uit dat

  • Zonder de partij op voorhand vast te pinnen, de Jonge Democraten een voorkeur hebben voor D66s deelname aan een coalitie met in ieder geval GroenLinks en de PvdA

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's