Studeren per vak

Studeren per vak

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Het voor studenten die regulier onderwijs volgen alleen mogelijk is om per collegejaar te betalen en niet per ECT;

Overwegende dat:

  • Studenten (steeds meer) gestimuleerd worden om zich ook buiten het verplichte curriculum van een onderwijsinstelling om te ontwikkelen;
  • Tevens van studenten verwacht wordt dat zij een grotere financiële bijdrage leveren aan hun studie nu het collegegeld elk jaar verhoogt en de basisbeurs is afgeschaft;
  • Dit vereist van studenten dat zij (meer) gaan werken naast hun studie;
  • De studiedruk hierdoor sterk toeneemt;
  • Toenemende studiedruk als gevolg heeft dat studenten studenten beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling;
  • Persoonlijke ontwikkeling nooit belemmerd zou moeten worden door bureaucratische regels;

Spreekt uit dat:

  • Het voor iedere student mogelijk moet zijn om per vak collegegeld te betalen tegen het wettelijk tarief.

Gerelateerde pagina's