Kweekvlees

Kweekvlees

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Het voldoen aan de toenemende vraag naar vlees de komende decennia onder druk komt te staan;
  • Er bedrijven zijn die nu al in staat zijn kweekvlees te produceren en ter consumptie aan te bieden;
  • Deze bedrijven door huidige en ontbrekende wetgeving hier niet toe in staat zijn;

Overwegende dat:

  • De consument het verschil tussen normaal vlees en kweekvlees niet proeft;
  • Kweekvlees een dier, mens- en meer milieuvriendelijke manier van het produceren van vlees is;

Spreekt uit dat:

  • De overheid moet onderzoeken of beleid en wetgeving over kweekvlees mogelijk is;
  • De overheid aan de hand van dit onderzoek productie en verkoop van kweekvlees moet faciliteren.

Gerelateerde pagina's