Schadevergoding bombardement Irak

Schadevergoding bombardement Irak

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Er in 2015 ten minste 70 onschuldige burgers zijn gedood door een Nederlands bombardement in Irak;
  • Er niet of nauwelijks schadevergoedingen zijn voor de nabestaanden;

overwegende dat

  • Het Nederlandse volk nu kennis heeft van deze gruwelijke gebeurtenis;
  • Schadevergoeding het absolute minimum is dat wij verschuldigd zijn aan de nabestaanden voor hun onnodige verlies van vrienden, familie en kinderen door een bom van een ander land;

spreekt uit dat

  • De Nederlandse overheid zich per direct moet inspannen voor schadevergoedingen aan de nabestaanden van bombardementen in Irak.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's