Seks tegen de wil

Seks tegen de wil

De ALV van de JD, bijeen te Utrecht op 5 september 2020

Constaterende dat:

  • Er op dit moment een wet bij de Tweede Kamer ligt die seks tegen de wil, naast verkrachting, strafbaar wil stellen;
  • De Jonge Democraten op dit moment nog geen standpunt hebben ingenomen over dit onderwerp;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten zich inzetten voor passende straffen bij het bestrijden van criminaliteit;
  • De bewijslast voor verkrachting vrij hoog is waardoor daders in veel gevallen vrijuit gaan;
  • Het toevoegen van een nieuw ‘seks-tegen-de-wil’-delict verkrachtingsslachtoffers onwaardig is en tot onjuiste veroordelingen leidt;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten het gewelds-/dwangaspect uit het verkrachtingsdelict willen schrappen en het wederzijds goedvinden centraal willen stellen.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's