Percentages nieuwe vermogensaanwasbelasting

Percentages nieuwe vermogensaanwasbelasting

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

  • De oude vermogensrendementheffing is afgeschoten doordat deze volgens de Hoge Raad onrechtmatig was;
  • Het kabinet nu vanaf 2025 een vermogensaanwasbelasting wil invoeren;
  • Het nog niet is besloten wat het belastingtarief wordt;

Overwegende dat:

  • Het belastingpercentage op vermogensinkomen 30% was in het oude stelsel;
  • Dit lager is dan beide schijven van de belasting op arbeidsinkomen;
  • Vermogensinkomen niet minder zou moeten worden belast dan arbeidsinkomen;
  • Je uit vermogen makkelijk meer vermogen kan maken, waardoor een lage belasting op vermogensinkomen ongelijkheid in de hand kan werken;
  • Arbeid de beste manier is om sociale mobiliteit te verwezenlijken en dus gestimuleerd moet worden;
  • Arbeid zorgt voor goederen en diensten die het land in de basis draaiende houden, wat bij beleggen en pandjesbeheer soms lastiger te zeggen is;

Spreekt uit dat:

  • Het percentage (of de percentages) van de nieuwe vermogensaanwasbelasting ten minste zo hoog moet(en) zijn als die van de belasting op arbeid.