Percentages nieuwe vermogensaanwasbelasting

Percentages nieuwe vermogensaanwasbelasting

De ALV van de JD, bijeen online op 11-12 juni 2022

constaterende dat;

  • De oude vermogensrendementheffing is afgeschoten doordat deze volgens de Hoge Raad onrechtmatig was.
  • Het kabinet nu vanaf 2025 een vermogensaanwasbelasting wil invoeren.
  • Het nog niet is besloten wat het belastingtarief wordt.

overwegende dat;

  • Het belastingpercentage op vermogensinkomen 30% was in het oude stelsel.
  • Dit lager is dan beide schijven van de belasting op arbeidsinkomen.
  • Vermogensinkomen niet minder zou moeten worden belast dan arbeidsinkomen.
  • Je uit vermogen makkelijk meer vermogen kan maken, waardoor een lage belasting op vermogensinkomen ongelijkheid in de hand kan werken.
  • Arbeid de beste manier is om sociale mobiliteit te verwezenlijken en dus gestimuleerd moet worden.
  • Arbeid zorgt voor goederen en diensten die het land in de basis draaiende houden, wat bij beleggen en pandjesbeheer soms lastiger te zeggen is.

spreekt uit dat;

  • Het percentage (of de percentages) van de nieuwe vermogensaanwasbelasting ten minste zo hoog moet(en) zijn als die van de belasting op arbeid.

en gaat over tot de orde van de dag

Gerelateerde pagina's