Cocabladeren

Cocabladeren

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

 • Een VN-besluit uit 1961 cocabladeren als de zwaarste categorie drugs classificeert, samen met cocaïne, heroïne en opium;
 • Het kauwen van cocablad in o.a. Peru, Colombia, Ecuador en Bolivia een eeuwenoud cultureel gebruik is;
 • Nederland in 2013 bezwaar maakte tegen herintreding van Bolivia in het verdrag uit 1961, nadat het land het gebruik van cocablad gelegaliseerd had;
 • Nederland in 2009 geen bezwaar maakte toen Bolivia het cocablad uit het VN-verdrag probeerde te halen;
 • De ‘war on drugs’ faalt

Overwegende dat:

 • Respect voor traditionele gebruiken een van de principes is van het humanitaire recht;
 • Peru en Colombia respectievelijk 12 en 45 miljoen dollar weggooien in de strijd tegen cocabladteelt, terwijl gebruik gedoogd wordt;
 • In Bolivia gebruik legaal is gemaakt en bepaalde teelt gedoogd wordt, wat een daling in drugsgerelateerd geweld heeft opgeleverd;
 • Boeren die legaal coca kunnen telen beter beschermd zijn tegen het geweld van drugkartels en tegen eerlijkere prijs kunnen verkopen;
 • Zuid-Amerikaanse landen nu gecompliceerde en tijdrovende omwegen moeten gebruiken om onder het besluit in het VN verdrag uit te komen;

Spreekt uit dat:

 • Nederland zich hard moet maken om het VN-verbod op cocabladeren op te heffen.