Cocabladeren

Cocabladeren

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Een VN-besluit uit 1961 cocabladeren als de zwaarste categorie drugs classificeert, samen met cocaïne, heroïne en opium
  Het kauwen van cocablad in o.a. Peru, Colombia, Ecuador en Bolivia een eeuwenoud cultureel gebruik is
  Nederland in 2013 bezwaar maakte tegen herintreding van Bolivia in het verdrag uit 1961, nadat het land het gebruik van cocablad gelegaliseerd had
  Nederland in 2009 geen bezwaar maakte toen Bolivia het cocablad uit het VN-verdrag probeerde te halen
  De ‘war on drugs’ faalt

overwegende dat

 • Respect voor traditionele gebruiken een van de principes is van het humanitaire recht
  Peru en Colombia respectievelijk 12 en 45 miljoen dollar weggooien in de strijd tegen cocabladteelt, terwijl gebruik gedoogd wordt
  In Bolivia gebruik legaal is gemaakt en bepaalde teelt gedoogd wordt, wat een daling in drugsgerelateerd geweld heeft opgeleverd
  Boeren die legaal coca kunnen telen beter beschermd zijn tegen het geweld van drugkartels en tegen eerlijkere prijs kunnen verkopen
  Zuid-Amerikaanse landen nu gecompliceerde en tijdrovende omwegen moeten gebruiken om onder het besluit in het VN verdrag uit te komen

spreekt uit dat

 • Nederland zich hard moet maken om het VN-verbod op cocabladeren op te heffen

en gaat over tot de orde van de dag.