Laadpalen II

Laadpalen II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • Elektrische auto’s een milieuvriendelijk alternatief zijn voor auto’s rijdend op conventionele brandstof;
  • Er websites bestaan die weergeven waar in Europa de oplaadpalen voor elektrische auto’s te vinden zijn;
  • Hieruit blijkt dat Nederland in vergelijking met andere Europese landen veel oplaadpalen heeft;

Overwegende dat:

  • Er op Europees niveau te weinig oplaadpalen voor elektrische auto’s zijn en dit een belemmering creert voor mensen die overwegen een elektrische auto aan te schaffen;
  • De maatregelen van het Kabinet onvoldoende zijn om elektrisch rijden echt aantrekkelijk te maken, vanwege onvoldoende oplaadpalen op Europees niveau;

Spreekt uit dat:

  • Er een homogenisering moet komen op Europees niveau van oplaadpalenbeleid, zodat elektrisch rijdende automobilisten gegarandeerd zijn van voldoende capaciteit op de weg;
  • De Jonge Democraten actief pleiten voor meer samenwerking op het gebied van elektrisch rijden op Europees niveau.