Ethische ontwikkeling van AI

Ethische ontwikkeling van AI

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • Vaak mensen in derdewereldlanden worden ingehuurd om AI-systemen te trainen, waarbij zij regelmatig worden blootgesteld aan illegale, schadelijke of anderszins verontrustende inhoud;
  • Desbetreffende werknemers daardoor vaker van PTSS en andere mentale klachten krijgen door het zware werk dat ze doen;
  • De bestaande Max Havelaar/Fairtrade-certificering een effectief kader biedt voor het bevorderen van
    verantwoorde praktijken in de koffie-industrie, waarbij sociale en ethische normen worden gehandhaafd.

Overwegende dat:

  • Het noodzakelijk is om duidelijke ethische normen en verantwoordelijkheidspraktijken vast te stellen voor de ontwikkeling van AI-systemen;
  • Het huidige gebrek aan richtlijnen en controles tot potentieel schadelijke gevolgen leidt, zoals de negatieve impact op menselijke waardigheid en de mensenrechten.

Spreekt uit dat:

  • Er een framework ontwikkeld moet worden voor het verantwoordelijk ontwikkelen van AI-producten, gebaseerd op de principes van de Max Havelaar/Fairtrade-certificering.

Gerelateerde pagina's