Amazonegebied

Amazonegebied

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

 • Brazilië in de afgelopen presidentiële verkiezingen Jaïr Bolsenaro heeft verkozen;
 • Bolsenaro een fervente klimaatontkenner is;
 • Hij meerdere malen heeft beargumenteerd dat de Amazone gedeeltelijk moet worden veranderd in landbouwgrond;
 • De Amazone essentieel is voor het klimaat en tevens een van de meest biodiverse regio’s op aarde is;
 • De Amazone het woongebied is van geïsoleerde inheemse volkeren;
 • Bolsenaro duidelijk heeft gemaakt dat hij hun land wil afpakken om daar landbouw te bedrijven.

overwegende dat

 • De wereld snel moet handelen om klimaatverandering te voorkomen;
 • Het kappen van de Amazone een enorme klap is voor het voorkomen van klimaatverandering;
 • Nederland en de EU gebaat zijn bij het behouden van de Amazone;
 • Nederland en de EU de rechten van minderheden hoog in het vaandel houden.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten zich hard moeten maken om de Amazone te behouden;
 • De Nederlandse regering en de EU moeten gaan onderhandelen met de Braziliaanse regering om de Amazone intact te houden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Afgelopen oktober is Jaïr Bolsenaro verkozen als president van Brazilië. Hij staat bekend als een extreemrechtse politicus en klimaatontkenner. Tegelijkertijd is de Amazone een enorm belangrijk gebied voor het klimaat en biodiversiteit, omdat het de helft van alle regenwoud op aarde omvat. Daarnaast leven daar een van de laatste ongecontacteerde volkeren. Dit allemaal wordt bedreigd door de houtkap die Bolsenaro stimuleert. Sinds de jaren zeventig is al 20% van het bos gekapt. Dit moet stoppen.