Amazonegebied

Amazonegebied

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

 • Brazilië in de afgelopen presidentiële verkiezingen Jaïr Bolsenaro heeft verkozen;
 • Bolsenaro een fervente klimaatontkenner is;
 • Hij meerdere malen heeft beargumenteerd dat de Amazone gedeeltelijk moet worden veranderd in landbouwgrond;
 • De Amazone essentieel is voor het klimaat en tevens een van de meest biodiverse regio’s op aarde is;
 • De Amazone het woongebied is van geïsoleerde inheemse volkeren;
 • Bolsenaro duidelijk heeft gemaakt dat hij hun land wil afpakken om daar landbouw te bedrijven;

Overwegende dat:

 • De wereld snel moet handelen om klimaatverandering te voorkomen;
 • Het kappen van de Amazone een enorme klap is voor het voorkomen van klimaatverandering;
 • Nederland en de EU gebaat zijn bij het behouden van de Amazone;
 • Nederland en de EU de rechten van minderheden hoog in het vaandel houden;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten zich hard moeten maken om de Amazone te behouden;
 • De Nederlandse regering en de EU moeten gaan onderhandelen met de Braziliaanse regering om de Amazone intact te houden.

Gerelateerde pagina's