Basisbeurs voor leenstelselstudenten

Basisbeurs voor leenstelselstudenten

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • In de zomer van 2023 de basisbeurs wordt ingevoerd;
  • Een student uitsluitend recht heeft op een basisbeurs binnen de nominale studieduur;
  • Een student recht heeft op een studielening gedurende de nominale studieduur + 3 jaar (‘leenfase’);
  • Studenten die zijn begonnen in het leenstelsel vaak geen aanspraak meer kunnen maken op de basisbeurs.

Overwegende dat:

  • Het onrechtvaardig voelt dat leenstelselstudenten geen of beperkt aanspraak kunnen maken op een basisbeurs;
  • Leenstelselstudenten met vertraging een nog hogere studieschuld krijgen dan dat ze al hadden zonder basisbeurs;
  • De compensatie voor het leenstelsel een fractie is van de aankomende basisbeurs;

Spreekt uit dat:

  • Leenstelselstudenten, zolang ze onder de leenfase vallen, onder dezelfde voorwaarden een basisbeurs kunnen krijgen als de studenten die met ingang van het studiejaar 2023/2024 een basisbeurs krijgen.

Gerelateerde pagina's